Konkurs książkowy na Instagramie – regulamin

by dietolog

Wspólnie z dr Anną Jeznach-Steinhagen zapraszamy na instagramowy konkurs, w którym do wygrania są dwie książki o cukrzycy.

Do wygrania zestaw dwóch książek:

• „Cukrzyca na obcasach – poradnik dla kobiet z cukrzycą” Angelina Ziembińska

• „Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi” dr Anna Jeznach-Steinhagen

👠 Chcesz wygrać? To proste!
👠 Aby wziąć udział w konkursie:

1. Odpowiedz w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: Jakie jest Twoje ulubione danie, po którym masz dobry cukier?

2. Zaobserwuj profile:
@blogdietolog
@dr.anna.jeznach_diabetolog
@pzwl.wydawnictwo.lekarskie

3. Udostępnij post konkursowy w swojej relacji na instagramie.

💡 Konkurs trwa od 27.06.2024 do 30.06.2024.

Regulamin Konkursu na Instagramie

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorkami konkursu są Angelina Ziembińska i dr Anna Jeznach-Steinhagen prowadzące profile na Instagramie pod nazwami @blogdietolog i @dr.anna.jeznach_diabetolog (zwane dalej „Organizatorkami”).
 2. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na platformie Instagram.
 3. Konkurs trwa od 27 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są obserwatorami obu profili Organizatorek na Instagramie @blogdietolog i @dr.anna.jeznach_diabetolog, a także profilu Wydawnictwa Lekarskiego PZWL @pzwl.wydawnictwo.lekarskie
 2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą:

a. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym:
” Jakie jest Twoje ulubione danie, po którym masz dobry cukier?”

b. Udostępnić post konkursowy w swojej relacji na Instagramie.

c. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość odpowiedzi konkursowych, ale może wygrać tylko jedna.

§3. Nagrody

 1. W konkursie przewidziane są dwie nagrody, każda w postaci zestawu dwóch książek:

a. „Cukrzyca na obcasach – poradnik dla kobiet z cukrzycą” autorstwa Angeliny Ziembińskiej  
b. „Żywienie osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi” dr Anny Jeznach-Steinhagen

 1. Nagrody zostaną przyznane dwóm uczestnikom, których odpowiedzi zostaną uznane za najbardziej interesujące i wartościowe przez Organizatorki.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 7 lipca 2024 r. na profilach Organizatorek na Instagramie, wybrane osoby zostaną oznaczone w komentarzu posta konkursowego.
 3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej poprzez oznaczenia na Instagramie i wiadomość prywatną.

§4. Odbiór nagród

 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez laureatów lub przekazane osobiście w Warszawie, zgodnie z ustaleniami pomiędzy laureatami a Organizatorkami.
 2. Koszty wysyłki nagród pokrywają Organizatorki.
 3. W przypadku braku kontaktu ze strony laureata w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, Organizatorki zastrzegają sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.

§5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy konkursu, biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorki w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu, w tym w szczególności do kontaktu z laureatami oraz wysyłki nagród.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody uczestników, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu, jeśli będzie to konieczne.
 2. Wszelkie pytania i reklamacje związane z konkursem należy kierować do Organizatorek poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez Instagram ani z nim związany.

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania.

You may also like

Zostaw komentarz