Dobry czas na odchudzanie… KONKURS!

by dietolog

Gdy za oknem robi się coraz cieplej, większość z nas zaczyna myśleć o diecie i innych sposobach, które pomogą zrzucić nadliczbowe kilogramy.. a jak już kiedyś pisałam, nie warto być grubym. Wiosna sprzyja zmianom, nawet wydaje mi się bardziej, niż postanowienia noworoczne. W sklepach pojawiają się świeże krajowe warzywa i owoce, a to podstawa zdrowego odżywiania. Dłuższe dni, wyższe temperatury i więcej słońca, zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu, co dodatkowo ułatwia pozbycia się nadwagi. Może warto odświeżyć sobie mój artykuł z zeszłego roku „Od czego zacząć odchudzanie?” i tym razem zmienić swoje nawyki na lepsze permanentnie? Warto sprawdzić też ile tłuszczu powinno być w organizmie, żeby wiedzieć do czego dążycie. Decydując się na odchudzanie, należy pamiętać także, że mięśnie są znacznie cięższe od tłuszczu i przy intensywnych treningach, masa ciała może nie spadać, mimo że efekt będzie bardzo widoczny. Dlatego zachęcam do badania składu ciała i mierzenia obwodów, zamiast brania pod uwagę jedynie masę ciała w kilogramach. Pomiarów takich można dokonać w każdym gabinecie dobrego dietetyka, czasami w fitness klubach, ale także we własnym domu – jeśli posiadacie wagę z funkcją badania składu ciała. Taką właśnie wagę możecie zdobyć w konkursie na moim blogu:

Elektroniczna waga wykonana ze stali nierdzewnej do analizy masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wody, masy mięśniowej, jak również masy kości z bardzo czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Umożliwia zapamiętanie pomiarów dla 10 różnych użytkowników.

ZASADY ZABAWY

Aby wziąć udział w zabawie należy:

Na adres mailowy dietologeu@gmail.com przesłać przepis na danie będące wiosenną, zdrową przekąską, brunchem tudzież lunchem, którą można łatwo zabrać ze sobą do pracy, szkoły, uczelni, czy gdziekolwiek się wybieramy. W przepisach nie wykorzystujemy cukru ani wysoko przetworzonych produktów/półproduktów, utwardzanych tłuszczy roślinnych typu trans, sztucznych barwników (choćby nie wiem jak ładnie wyglądały) i zbyt dużej ilości tłuszczu. Przepis powinien być opatrzony imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości autora. Mile widziane zdjęcia.

Liczę na Waszą pomysłowość.

Na Wasze zgłoszenia czekam do niedzieli 12 kwietnia 2015r.

Najlepszy przepis zostanie wybrany w przeciągu tygodnia od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, wybrana osoba zostanie poinformowana mailowo, ale także informacja (imię, pierwsza litera nazwiska i miejscowość) zostanie podana w komentarzu konkursowego posta na blogu oraz na profilu Facebook Dietolog.

Laureat/ka zabawy w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników prześle dane korespondencyjne do wysyłki na terenie Polski. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania danych laureata/tki. Nagroda przepada, jeśli dane nie zostaną przesłane w terminie.

Będzie mi bardzo miło jeśli polubicie mój profil Facebook Dietolog.

Z niecierpliwością czekam na Wasze zgłoszenia!
POWODZENIA!

No i jeszcze oficjalny regulamin zabawy:

 REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem zabawy pt. „Dobry czas na odchudzanie… i KONKURS!” zwanej dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Angelina Ziembińska, autorka i właścicielka bloga www.dietolog.eu, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.dietolog.eu zwanego dalej „Blogiem” i na profilu Facebook Trener Zdrowej Diety
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na Blogu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 25 marca 2015
roku do godzimy 23:59 dnia 12 kwietnia 2015 roku przesłać odpowiedź konkursową na adres dietologeu@gmail.com w nawiązaniu do posta konkursowego na Blogu na następujące zadanie:
„Przepis na wiosenne zdrowe danie (przekąskę, brunch, lunch), które można wziąć ze sobą do pracy, szkoły, uczelni itd.” oraz dane
kontaktowe obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres e-mail. Danie musi być zdrowe, bez dodatku cukru, wysoko przetworzonych produktów czy utwardzanych tłuszczy roślinnych.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie przesłane drogą mailową do Organizatora.
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na skrzynce mailowej Organizatora.
5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że przesłana praca konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich,  a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy
konkursowej do Konkursu.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania pracy konkursowej na stronach Bloga, na stronach profilu Bloga utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród zgłoszeń konkursowych, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:
a)     laureata pierwszego miejsca, którego praca zostanie uznana za
najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1
lit a),
b)      jeśli propozycje będą bardzo ciekawe możliwe będzie przyznanie wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda określona w  § 5 ust. 1 lit b) Regulaminu.
3. W skład jury wchodzą Organizator i jedna niezależna osoba wybrana przez Organizatora.
4. Do dnia 19 kwietnia 2015 roku Organizator opublikuje w komentarzu Bloga wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.
5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie:
a)     za zajęcie 1 miejsca, czyli za najciekawszy przepis, jest elektroniczna waga wykonana ze stali nierdzewnej do analizy masy
ciała, zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wody, masy mięśniowej,
jak również masy kości z bardzo czytelnym ciekłokrystalicznym
wyświetlaczem – dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 lit a),
b)     za wyróżnienie, jest niespodzianka – gadżety i upominki od Bloga www.dietolog.eu – jedna dla każdego z
uczestników określonych w § 4 ust. 2 lit b) Regulaminu.
2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych zwycięzców określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zwycięzcy.
3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust.
5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: dietologeu@gmail.com z dopiskiem „Reklamacja konkursowa”. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy, z którego została wysłana.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i pierwszej litery nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

You may also like

3 komentarze

Werka 25 marca, 2015 - 1:37 pm

Cudownej recepty na odchudzanie nie ma, ale można sobie pomóc pewnymi środkami, wpiszcie sobie w google – xxally radzi jak szybko schudnąć

Odpowiedz
Anonimowy 5 kwietnia, 2015 - 3:16 pm

co oznacza "produkty wysoko przetworzone"? 🙂 czy zaliczy Pani do tego makaron ryżowy czy jogurt naturalny, szynkę wiejską? Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz
dietolog angelina ziembinska
dietolog 8 kwietnia, 2015 - 10:11 am

dobre pytanie 🙂 ale mam na myśli wszelkiego rodzaju "gotowce", na przykład takie, które wystarczy zalać wodą i pyszny sosik gotowy

Odpowiedz

Zostaw komentarz